Servei de prestacions i recursos socials

1. Programa d’Ajuts econòmics individualitzats:

Finalitat: 

Proporcionar ajuts puntuals per cobrir les necessitats bàsiques d’aquelles persones i famílies que ho necessitin. Aquest programa és una eina de suport econòmic al treball social que es realitza a través dels centres de serveis socials i que ajuda a solventar una necessitat puntual que planteja una família o persona.
Garanteix la participació de la pròpia persona en la resolució dels seus problemes segons un pla d’intervenció individual/familiar pactat i en cap cas suposa una prestació de dret. Aquesta eina s’utilitzarà un cop exhaurides totes les possibilitats d’afrontar el problema de manca de mitjans econòmics per part dels implicats i la seva família, i un cop esgotades les possibilitats de prestacions per part d’altres organismes competents en matèria de seguretat social i/o serveis socials.

Què ofereix: 

  • Ajuts econòmics puntuals individualitzats (aliments, subministraments , ...): com a suport per superar l’ estat de necessitat.
  • Ajuts econòmics de suport a la família: relacionades amb l’ escolarització, salut, o accés al lleure.

Adreçat a: 

Persones i famílies residents al municipi que compleixin els requisits del Programa. 

Condicions d’accés: 

És requisit imprescindible la presentació de la documentació necessària per verificar la situació de la persona i l’estat de necessitat. El barem consta d’una valoració progressiva de diferents aspectes, que indica a través de l’acumulació de punts si la persona té dret o no a percebre l’ajuda. La puntuació obtinguda es tradueix en un % que indica quina quantitat es percebrà, per tant l’ajuda no cobreix habitualment el 100% del cost. 


2. Renda mínima d’inserció PIRMI

Participem amb l’ administració autonòmica, mitjançant el tràmit i la valoració , amb l’objectiu de proporcionar una prestació econòmica que comporta suport sòcio-laboral a persones/famílies amb necessitats, i acompanyament que faciliti la seva reinserció social o laboral. 

Que ofereix: 

  • Tràmit de la sol·licitud en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya d’ingressos mínims per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques.
  • Establiment de circuits individualitzats d’ inserció i reinserció sòcio-laboral.


Adreçat a: 

Persones i famílies residents al municipi que reuneixin els requisits establerts per Llei 5/2012  (art.80) 

Condicions d’ accés: 

  • Acreditar documentalment cada situació.
  • Valoració positiva per part dels equips professionals d’ atenció social bàsica.
  • Acceptació de compromisos.

Oficina de Serveis Socials

Passeig Verdaguer, 7 - 08519 Vilanova de Sau - Barcelona
Telèfon: 93 884 70 06
Fax: 93 884 71 06
Adreça electrònica: vilanovas@vilanovadesau.cat
Horari:  
Els dijous cada 15 dies.
Horari: de 9:30h a 13h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 26.11.2018 | 13:43