Compte general

En aquest apartat podeu consultar els comptes generals corresponents als darrers exercicis.

La informació actualitzada dels comptes i dels estats tramesos per l'Ajuntament  de Vilanova de Sau a la Sindicatura de Comptes en relació amb el compte general de cada exercici pressupostari la podeu consultar a través de l'apartat "Consulta dels comptes generals tramitats" del web de la Sindicatura. D'aquesta forma, podreu accedir a la consulta sobre el compliment de les obligacions dins del termini establert respecte de la fiscalització que porta a terme la Sindicatura de Comptes —òrgan de control extern de fiscalització de la situació econòmica i pressupostària de les administracions públiques— sobre el compte general i els estats comptables anuals de l'Ajuntament de Vilanova de Sau. Us n'adjuntem l'enllaç:

Compte general de Vilanova de Sau

Darrera actualització: 31.01.2020 | 08:23
Darrera actualització: 31.01.2020 | 08:23