Compte General

En aquest apartat podeu consultar els comptes generals corresponents als darrers exercicis.

La informació actualitzada dels comptes i dels estats tramesos per l'Ajuntament  de Vilanova de Sau a la Sindicatura de Comptes en relació al compte general de cada exercici pressupostari la podeu consultar a través de l'apartat "Retiment de Comptes del Compte General" de la web de la Sindicatura. D'aquesta forma, podreu accedir a la consulta sobre el compliment de les obligacions dins del termini establert respecte de la fiscalització que porta a terme la Sindicatura de Comptes -òrgan de control extern de fiscalització de la situació econòmica i pressupostària de les administracions públiques- sobre el compte general i els estats comptables anuals de l'Ajuntament de Vilanova de Sau. Us adjuntem l'enllaç

Compte General de Vilanova de Sau

Darrera actualització: 14.02.2019 | 14:23
Darrera actualització: 14.02.2019 | 14:23